Malcolm Mackay

Malcolm Mackay (s. 1982) asuu syntymäkaupungissaan Stornowayssa, Lewisin saarella Ulko-Hebrideillä.

Lewis Winterin on kuoltava

On helppoa tappaa. Mutta on vaikeaa tappaa hyvin.…